Ex-helluntailaiset

Uskonnosta luopumisen syyt ja sosiaaliset seuraukset helluntailaiskotien lapsilla – tutkimus

(A Research Project on Ex-Pentecostals)

Tervetuloa tutustumaan tutkimukseeni helluntailaisuudesta luopumisesta.

Tällä sivulla kerron tutkimuksestani, jonka aloitin huhtikuussa 2014. Tämä tutkimus keskittyy niihin helluntailaiskodeissa kasvaneisiin henkilöihin, jotka syystä tai toisesta ovat eronneet tai jääneet pois helluntaiseurakunnista. Projektini toteutuspaikka on Turun yliopiston uskontotieteen oppiaine (kulttuurien tutkimuksen oppiaineryhmä, humanistinen tdk.) ja sitä rahoittaa Koneen säätiö. Vaikka itse sijaitsen Turussa, etsin tutkittavia ja oman elämänsä asiantuntijoita kertomaan elämänkertomuksistaan ja -kokemuksistaan myös laajemmin.

Tavoitteeni tässä projektissa on hahmottaa ja pyrkiä ymmärtämään niitä prosesseja, joiden kautta helluntailaisessa kodissa kasvanut päätyy siihen elämäntilaan, että hän ei jatka kasvamassaan yhteisössä, helluntaiseurakunnassa. Lisäksi tutkin myös sitä, miten yksilö käsittelee tätä prosessia, mitä erosta mahdollisesti seuraa (verrattuna yhteisöön jääneisiin) ja miten eronneet suhtautuvat sekä uskontoon että entiseen kulttuuriperintöönsä. Tutkimuksen pääaineistoksi kerään sekä haastatteluja että internet-kyselyn vastauksia. Olen kiinnostunut kaikenlaisista eroamisista ja seurakunnista vieraantumisista. Erot voivat olla dramaattisia tai vähitellen, ikäänkuin huomaamatta syntyneitä. Tämän vuoksi haluan kartoittaa erilaisia kokemuksia, sekä hahmottaa, voidaanko näistä erilaisista kokemuksista päätellä jotain yhteisiä sekä eriytyviä mekanismeja, joilla yksilöt eroavat ja käsittelevät erojansa. Näin ollen jokainen kokemus ja mielipide on tärkeä.

Haastattelut toteutettu! Kohderyhmään kuuluneita, henkilöitä, jotka ovat kasvaneet perheessä, jossa ainakin yksi vanhemmista on helluntailainen, ja ovat eronneet tai erkaantunut helluntailaisesta yhteisöstä, haastattelin 11 ihmistä. Haastattelut tehtiin nimettöminä.

Kysely suljettu! Niille, jotka eivät halunneet osallistua haastatteluun, mutta silti osallistua tutkimukseen, oli mahdollista vastata kyselyyn internetissä. Kohderyhmään kuuluneet, eli perheessä, jossa ainakin yksi vanhemmista on helluntailainen, kasvanut ja helluntailaisesta yhteisöstä eronneet tai erkaantuneet henkilöt, yhteensä 12, vastasivat kyselyyn.

Tutkimus julkaistaan aikanaan kirjana ja kirjoitan siitä myös sekä tieteellisissä julkaisuissa että yleistajuisissa lehtiartikkeleissa. Tutkimuksen edetessä tulen kertomaan tuloksista merkittävämpiä löydöksiä myös tällä sivulla. Julkaisuissa tullaan pitämään tiukasti kiinni tutkittavien yksityisyydensuojasta. Haastattelut ja kyselyt tullaan tekemään nimettöminä, anonyymisti. Tutkimuksen aikana noudatetaan hyvää eettistä tutkimuksellista otetta. Haastattelut ja kyselyt arkistoidaan tutkimuksen päätyttyä nimettöminä Turun yliopiston Kulttuurien tutkimuksen arkistoon, jossa aineisto on tulevien tutkijoiden käytössä tieteellistä käyttöä varten.

Voit lähettää ehdotuksia, vinkkejä sekä palautetta tutkimuksesta sähköpostiini (teemu.mantsinen -at- utu.fi).

Teemu T. Mantsinen, Turun yliopisto

Ajankohtaista

1.5.2014 Kyselylinkki avattu

1.5.2014 Ensimmäiset haastattelut on tehty. Lisää haastateltavia tarvitaan edelleen. Laitathan viestiä eteenpäin.

30.9.2014 Syksyn aluksi olen esitellyt tutkimusta ja alustavia tuloksia kahdessa kansainvälisessä tieteellisessä konferenssissa: Pohjoismaiden uskontososiologia-konferenssissa Kööpenhaminassa ja Christianity and Limits of Materiality -konferenssissa Turussa. Etsin edelleen lisää haastateltavia, mutta tutkimusanalyysin suunta alkaa hahmottua pikku hiljaa. Sosiaaliset verkostot ja ruumiiseen kohdistuvat rajat ja rajallisuus ovat esimerkkejä kriittisistä kohdista uskonnosta luopumisessa – seurauksissa ja syissä.

30.9.2014 Olemme keskustelleet ruotsalaisten kollegojen kanssa yhteistyöstä hahmottaaksemme uskonnosta luopumisen prosesseja – voiko yleistäviä malleja luoda. Göteborgin yliopistossa on meneillään tutkimus islamista luopumisesta. Jäämme odottamaan, mitä yhteistyötä voimme aiheen tiimoilla tehdä.

12.3.2015 Tutkimuksen aineistonkeruu onnistui vuonna 2014 ja julkaisujen kirjoittaminen on käynnissä. Ensimmäisenä, ikään kuin oheismaistiaisena, kirjoitus pelosta ja uskonnosta luopumisesta julkaistaan Hiiskuttua-verkkojulkaisussa vielä kevään aikana. Pääaineisto tutkimuksessa on 11 haastateltua ja 12 internetin kautta kerättyä kertomusta. Näiden lisäksi tutkimusta varten olen kerännyt taustoittavaa ja toissijaista materiaalia. Lisätietoja seuraa prosessin edetessä.

15.4.2015 Lyhyt juttu tutkimuksesta Turun yliopiston HiKuTa-laitoksen lehdessä tästä linkistä.

18.11.2015 Konferenssiesitelmä Erfurtin kansainvälisessä IAHR-konferenssissa tästä linkistä.

27.12.2015 Artikkeli Uskonnontutkija-lehdessä, eroajien tyypeistä – tästä linkistä.

8.2.2017 Kirja on valmistumassa pitkän kaavan kautta, mutta kuitenkin. Lisäksi, tekeillä on kansainvälinen toimitettu teos Handbook on Leaving Religion, jonka tulee kustantamaan Brill Publishers 2018. Julkaisuihin on mennyt odotettua pidempi aika, mutta ne ovat tulossa, joten ole valmis (tarkoituksellinen sisäpiiri-viittaus).

(Tämä osa päivittyy tutkimuksen edetessä…)

Advertisements